گالری  /  دوره 11

اختتامیه یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای - تالار اندیشه حوزه هنری - 6 اسفند 95

اختتامیه یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای - تالار اندیشه حوزه هنری - 6 اسفند 95

اختتامیه یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای - تالار اندیشه حوزه هنری - 6 اسفند 95

View more
دومین روز یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای  - سینما آزادی - 5 اسفند 95

دومین روز یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای - سینما آزادی - 5 اسفند 95

دومین روز یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای - سینما آزادی - 5 اسفند 95

View more
اولین روز یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای  - سینما آزادی - 4 اسفند 95

اولین روز یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای - سینما آزادی - 4 اسفند 95

اولین روز یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای - سینما آزادی - 4 اسفند 95

View more

گزارش نشست خبری یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای - دوم اسفند 1395

گزارش نشست خبری یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای - دوم اسفند 1395

گزارش نشست خبری یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم های 100 ثانیه ای - دوم اسفند 1395

View more
میزبانی غرفه فیلم 100 از فیلمسازان کشورهای دیگردر جشنواره کن فرانسه

میزبانی غرفه فیلم 100 از فیلمسازان کشورهای دیگردر جشنواره کن فرانسه

میزبانی غرفه فیلم 100 از فیلمسازان کشورهای دیگردر جشنواره کن فرانسه

View more